• Herkesin bildiği gibi, İşçi Üniversitesi, yılında, bir profesörler grubu tarafından, işçilere marksist bilimi öğretmek ve onlara, çağı anlama ve teknik alanda olduğu kadar siyasal ve sosyal alanda da faaliyet alanı sağlayacak bir düşünce metodu öğretmek üzere kurulmuştur.

  Resmi öğretim, bu felsefeden habersiz kalmaya ya da onun niteliğini bozmaya devam ettiğinden, bu görev felsefenin temel kavramlari kitabı. Bu kurslara katılmak fırsatına sahip olanların hiçbirisi, böylesine kuru ve zorlu bir konuyu, bu konuda hiç deneyimi olmayan kursiyerlerin her birinin kavrayabileceği bir açıklığa kavuşturmak için böylesine ustaca ve coşkulu, böylesine bilgili ve kardeşçe, böylesine özenle anlatan bu kızıl saçlı koca çocuğun onlarda bıraktığı derin etkiyi asla unutmayacaktır.

  Felsefenin Temel İlkeleri

  Ana sayfa Kitap Felsefe Felsefe Bilimi. Resim Sayısı. Yorum yaz. Armut Kafa Ailesinin Serüvenleri Seti 5 kitap. Bilgi Yayınevi. Hüseyin Rahmi Gürpınar Seti 6 kitap. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Deniz Feneri. Virginia Woolf. Bilmece Kutusu. Hayatımın Romanı.

  Felsefenin Temel İlkeleri - Vikipedi

  Leonardo Padura. Bir Kutu Tebeşir İstiyoruz. Halikarnas Balıkçısı. Tümünü göster. Kitapyurdu Fiyatı: 45, Üretici Liste Fiyatı: 59, Okuyacağım 4 Okuyorum 4 Okudum 5.

  Yorumlar 5 Tavsiye Hata Bildirimi Yerleştir. İlgili Ürünler. Mobil Uygulamalar:. Sosyal Medya:. Kelepir Kitaplar Kitap Hediye Kartları. Abonelik Nedir. Ürün Özeti. Bu Satıcının Tüm Ürünlerini Görüntüle Ürün sayfasında felsefenin temel kavramlari kitabı fiyat bilgileri, satıcı tarafından belirlenmektedir.

  Ödeme Seçenekleri. Ödeme esnasında kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde 3. Ürün Açıklaması. Ürün Kodu: kc You cannot send yourself a message. We don't allow you to talk yourself for now. Contact Us! You're Reading a Free Preview Pages 59 to 61 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 72 to 77 are not shown in this preview.

  You're Reading a Free Preview Pages 85 to 92 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 97 to are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages to are not shown in this preview. Reward Your Curiosity Everything you want to read. Quick navigation Home.

  Felsefenin Temel Kavramları Ders Kitabı.pdf

  Benzer Kitaplar. Ben Maymun muyum? Francisco J. Ayala Fol Kitap 28,19 TL. Kendiliğinden Evrilen Kozmos Steven M. User icon An illustration of a person's head and chest.

  Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer felsefenim window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon Felsefnein illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Felsefenin tarihi ve kültürel işlevi, toplumun kurallaşmış ve kurumsallaşmış zihniyet dünyasını yeni baştan sorgulayarak onu monotonluk ve durağanlıktan kurtarıp daha dinamik, daha verimli ve huzurlu bir toplum meydana getirmek olduğuna göre, böylesine önemli bir ödevi üstlenen felsefe elbette ki vazgeçilmez bir bilgi türü olarak her zaman yaşayacaktır.

  O halde felsefî fikirlere cansız birer kavram olarak bakmak yanlış olur. Onlar bir tohum gibi elverişli ortam bulduğu zaman derhal yeşerir, çiçeklenir ve ürünlerini verir. Aşağıdakilerden hangisi bilim te,el felsefenin ortaya çıkışındaki temel etkenlerden biridir? A Bilimlerin alanı sınırlıdır, felsefenin alanının bir sınırı yoktur. B Bilim adamı felwefenin aklını kullanırken filozofun tüm varlığıyla felsefe yapması gerekmektedir.

  C Günümüzde bilim tikelleşirken felsefe tümelleşmektedir. D Bilimin yetersiz kaldığı yerde felsefe devreye girmektedir. E Bilim adamı filozofun çözemediği sorulara nihai cevabı vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi, felsefenin etkisinin en az görüldüğü alanlardan biridir? Felsefenin bilimlerle ilişkisini açıklayınız. Felsefe eleştirilerinin felsefe açısından önemi nedir?

  Sizce felsefe insanlar arasında görüş ayrılıklarını körükleyen bir disiplin midir? Felsefenin sorgulayan yapısı ile toplumsal düzen arasındaki ilişkinin mahiyetini tartışınız. Bilimlerin gittikçe daha fazla özelleştiği günümüzde felsefenin bütüncül bakış sunma imkânı nedir? Bu bölümde sözkonusu eleştiriler ana başlıklar altında ele alınacaktır.

  Felsefeye Yöneltilen Eleştiriler Felsefenin önemi ve işlevine ilişkin bu olumlu yaklaşımlara karşın, tarih boyunca hem din felsefenin temel kavramlari kitabı bilim adına felsefeyi eleşitirenlerin bulunduğunu da görmek gerekir.

  Bu eleştiriler şöyle özetlenebilir: 1. Hepsi de hakikati bulmak üzere yola çıktığına ve bugüne kadar üzerinde uzlaştıkları bir hakikat bulunamadığına göre, felsefe denilen bilgi türü ne işe yarar?! Demek oluyor ki insan filozofları izleyecek olursa hiçbir zaman hakikatle yüz yüze gelemeyecektir.

  Zira ikibin beşyüz yıldır bulamadıkları hakikati bundan sonra bulacaklarının güvencesi ne olabilir?! Felsefe ilk ve felswfenin önemliydi, çünkü bütün bilimler felsefenin çatısı altında toplanmıştı. Ancak yeniçağdan itibaren bilimler giderek bağımsızlıklarına kavuştuğuna göre artık felsefenin yapacağı herhangi bir iş kalmamıştır.

  Çünkü bugün insanlar ruhi ve manevi problemlerini din ile, dünyevi ve hayati problemlerini de bilimle çözümlemektedir; durum böyle olunca felsefî spekülasyonlarla uğraşmanın ne gereği var?! Tarih boyunca felsefe, her toplumda çok az sayıdaki uzmanın ilgilendiği bir teorik problemler yumağı ve kendine özgü kavram örgüsüyle dışa kapalı bir uğraşı alanıdır; bu yüzden de gerçekliği yoktur.

  Gücünü sadece zengin literatüründen ve herkesin anlayamadığı dil ve terminolojisinden almaktadır. Dolayısıyla felsefenin ürettiği spekülatif bilgiler, içerikten yoksun birtakım fantazilerden başka bir şey değildir. Öteden beri bu ve benzeri gerekçelerle felsefeye karşı çıkıldığı bilinmektedir.

  Doğrudur, dinler tarihine ve kutsal kitaplara bakıldığında bütün peygamberlerin birbirini doğrulayıp selamladıkları görülür. Hepsinin kaynağı ilahi vahiy olduğuna göre öyle olması da gerekir. Ancak, felsefenin kaynağı akıldır, her filozofun akıl gücü, eğilimleri, yetişme şartları ve bilgi birikimi farklı olduğundan felsefî sistemlerin farklı oluşu doğal bir sonuçtur ve zaten felsefeden beklenen de budur.

  Bu durum felsefe açısından bir flesefenin değil, tam tersine bilim ve düşüncenin zenginleşmesi için olduğu kadar sosyal hayatın gelişmesi için de gereklidir. Her şeyden önce filozof hakikat avcısıdır; o, ufuk yolcusu gibi hiçbir zaman son hedefe ulaşamasa da güzergâhında rastladığı nice fikrî gerçekleri ve hayata ait nice güzellikleri yakalayıp bize sunmaktan da geri kalmaz. İşte litabı yararı burada aranmalıdır. Şu var ki, ortalama insan, dindeki iman esasları gibi değişmez gerçekler ister; bilimdeki gibi başlangıcı ve sonu belli sabit hakikatler arar.

  Oysa böyle bir şeyi felsefeden beklemek onu tanımamaktır. Her ne kadar Kant, felsefe herkes içindir diyorsa da felsefe yapmak için olduğu kadar felsefeden yararlanmak için de keskin zeka ve zengin bilgi birikimine ihtiyaç vardır; bu yüzden felsefe ortalama insanın anlayıp zevk alacağı bir alan değildir. Bildikleriyle, inandıklarıyla ve yaşadıklarıyla hesaplaşmaktan gocunanlar doğal olarak felsefenin varlığından rahatsız olurlar.

  Öte yandan, bilimler bağımsızlıklarını elde ettikten sonra felsefenin işlevini yitirdiği iddiası aşırı bilimcilere, özellikle mantıkçı pozitivistlere aittir. Maddeden başka hakikat, menfaat ve çıkardan başka değer tanımayarak dini ve metafiziği dışlayan bu zihniyet, insanın düşünce ufkunu daraltmış ve iç dünyasının fakirleşmesine yol açmıştır.

  Onlar felsefenin ancak pozitif bilimlerin çatısı altında barınabileceğini savunuyorlardı. Ne var ki bu anlayış XIX. O, her zaman bilgiyi, hayatı, değerleri ve bilimin ortaya koyduklarını yeni baştan sorgulayarak insanlığı yeni ufuklara taşıyacaktır. Günümüzde felsefe, belki de tarihindekinden daha farklı ve daha önemli sorunlar yumağıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Şöyle ki, modern teknoloji ürünü olan hızlı ulaşım ve iletişim araç-gereçleri dünyayı âdeta küçük bir köy haline getirmiş, bu durum toplumsal hayatı derinden etkileyerek manevî, ahlakî ve kültürel değerlerde aşınma ve değişmelere yol açmıştır.

  Felsefenin Temel İlkeleri

  Ekonomik ve teknolojik gücü elinde bulunduran ülke veya kesimler, aynı güce sahip olmayanlar üzerinde her türlü hegemonyalarını kurmak için yazılı ve sözlü medyayı kullanarak, reklam ve ilanlarla âdeta insanın direnç noktalarını kırmakta ve onları istedikleri doğrultuda şartlandırıp yönlendirmektedirler. Bu durum karşısında gerçek insani değerlerle sahte değerlerin veya değişmesi gereken geçici değerlerle korunması gereken mutlak değerlerin ne olduğunu tartışıp sorgulama görevi felsefeye düşmektedir.

  Ayrıca bilim, felsefe ve sanatı kendi ideolojileri doğrultusunda birer araç olarak kullanmak suretiyle özgürlükleri yok etmek için özgürlük isteyen her türlü tekelci zihniyeti deşifre etmek, eleştirmek ve toplumun önünü açıcı yeni fikirler üretmek felsefenin en doğal görevidir.

  Öte yandan, felsefe görüntüsü altında toplumun temel dinamiklerini, manevi ve kültürel değerlerini tahribe yönelik saldırıların her şeyden önce felsefeye olan güveni sarsarak ona zarar verdiğini, bu gibi sorumsuz tutum ve davranışların birtakım ideolojik yaklaşımlar olduğunu ortaya koyarak toplumu aydınlatmanın da felsefenin ağır sorumluluğu altında bulunduğunu bilmek gerekir.

  Bütün bu olumsuzluklar karşısında, özgür felsffenin temsil etmek durumunda olan felsefenin öz eleştiriden başka kendini savunacak bir yaptırım gücü ne yazık ki- bulunmamaktadır. Felsefenin doğası ve yöntemi gereği her olgu ve olaya eleştirel yaklaşması nedeniyle bazıları onu saldırgan, kışkırtıcı, yapıcı olmaktan çok yıkıcılıkla suçlarlar.

  Doğrudur, felsefe bunu yapar. Ancak onun amacı, demagoji yemel zihinleri bulandırmak ve insanları felsefeni sürüklemek değildir. Felsefe, her konuda incelenerek hesabı verilmiş doğru bilgi üzerine oturan hakikat veya hakikatler manzumesini önümüze sermek ister.

  Bunu başarabilmek ve kendisine duyulan güvenin sarsılmaması için bir felsefe yazısında kullanılan dil ve uslübun iyi seçilmesi, düşüncenin açık seçik bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bunu başaramayan yazarlar her zaman felsefenin güvenilirliğini tartışılır hale getirmişlerdir. Özellikle kendi anadilinin zevkine varamadan, tercümeyi anımsatan bir dille felsefe yapma hevesine kapılanlar veya herkesçe bilinen bir hakikati farklı bir şekilde ifade etmenin bir marifet olduğunu sanarak dil cambazlıklarına başvuranlar, acaba felsefeye ve felsefe okuyucusuna kötülük yaptıklarının farkında mıdırlar!

  Filozofların görüşleri birbirini yanlışlamaktadır. Scribd is the world's largest felsefenim reading and publishing site. Weblisans düzeyinde felsefenin temel kavramları i dersini alan öğrenci felsefe alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlayabilme, felsefe alanında edindiği.

  WebFelsefenin Temel Kavramlari II Ders Kitabi - Scribd felsefe. Bu kitap Aristoteles felsefesinin temel kavramlarэndan bazэlarэnэ aзэklamayэ, ayrэca onun birtakэm temel problemleri ele alma biзimini serimlemeyi. kaleme aldэрэ Felsefenin Temel Эlkeleri adlэ eseri ьcretsiz ve hэzlэ kargo gьvencesiyle Halkkitabevi'nden hemen Bu Kitapla En Зok Tercih Edilen Kitaplar. Felsefenin Temel Эlkeleri, Macar asэllэ Fransэz felsefeci ve Marksist teorisyen Georges Politzer'in 'da yazdэрэ, цlьmьnden sonra, yэlэnda yayэmlanan kitabэ.

  Tьrkiye'de de geniю bir okuyucu kitlesi bulmuю; ama yэlэndaki 12 Eylьl.

0 / 5

izmir tohum satan firmalar

Anadolu Çim. Sera ve bahçe ürünleri. Ödemiş Tarım. Tarım ürünleri. >>

ders çalışma istek duası

Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah(c.c.)' · "Rabbi edhılni müdhalen sılah ıdkin ve ahricni muhrace sıdkın ve'c'al li min.... >>

heybeliada restaurant tavsiye

Farklэ Bi Yer. Erguvan Ev Yemekleri. >>

ankara keçiören arçelik yetkili servis adresleri

ETLİK. ETLİK MAH. AYVALI CAD. KURTOĞLU NOB. İNCİRLİ KUŞCAĞIZ MAH. CONKER CAD. NOB. >>

son dakika şanlıurfa
galatasaray antrenman izle